Disclaimer

Aansprakelijkheid :
De redactie van Telecom-IT.be streeft naar de juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. Toch kan deze informatie onvolkomenheden bevatten. Telecom-IT.be kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor iedere beslissing of actie
die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de aangeboden informatie of gegevens. Noch is Telecom-IT.be verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of oor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving,verlies van opportuniteit of eender welke schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van de informatie of data. Dit zelfs wanneer Telecom-IT.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Telecom-IT.be is evenmin verantwoordelijk voor virussen indien deze – ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen - op de site zouden voorkomen en wijst dan ook de aansprakelijkheid af voor eender welke schade die hieruit zou kunnen voortkomen.
Telecom-IT.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.Telecom-IT.be en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.  

Externe linken :
Telecom-IT.be en zijn subdomeinen bevatten hyperlinks naar externe websites. Telecom-IT.be heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze websites.
Telecom-IT.be kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze websites.

Geschillen :
Ieder geschil met betrekking tot Telecom-IT.be valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.
 
Cookies : 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.